HR PrůzkumJste připraveni na budoucnost?
Je Vaše organizace připravena na budoucnost?

Studie ve spolupráci s Mentor plus.
První výsledky publikovány 1. prosince 2008. .