Martin Šanca

je bivši Menadžer ljudskih resursa u Srbiji. Poseduje iskustvo rada
u nekoliko međunarodnih kompanija u Evropskoj Uniji i Srbiji,
kao što su Procter & Gamble, Accenture i Philip Morris.


Darko Tot

osnovao srpsku kompaniju za konsalting u oblasti ljudskih resursa
i treninge pre 5 godina. Stvorio mrežu lokalnih i međunarodnih
HR konsultanata u Srbiji, sposobnih za organizaciju treninga za svaki
nivo organizacije. Njegova kompanija Mentor Plus razvija različite
treninge, kao što su Upravljanje promenama, Prodajne veštine,
Pregovaranje i tako dalje.